chevronminusnotification-closeplussearch-glass

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen. Mogelijk staat uw vraag hier ook tussen en kunt u op die manier een snel antwoord vinden!

Wat is de wachtlijst op dit moment?

add

Er is een wachttijd van 8 -10 weken voor de start van een intake-gesprek en de behandeling.

Is er altijd een verwijzing nodig?

add

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is een verwijzing van een huisarts, medisch specialist of van een Samen Doen team (wijkteam) nodig. Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om met ons in contact te komen, ook zonder een eventuele verwijzing, alleen komt u dan niet in aanmerking voor een verogeding.

 

 

Wanneer wordt er contact met mij opgenomen?

add

Wij hebben op dit moment een wachttijd van tussen de 8 weken, vanzelfsprekend proberen we dit zo kort als mogelijk te houden. Zodra we de mogelijkheid hebben neemt één van onze behandelaars contact met u op.

 

 

Wat doet Praktijk Asgard als er een vermoeden is van kindermishandeling en / of huiselijk geweld?

add

Praktijk Asgard hanteert een vanuit de overheid verplichte meldcode bij Kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor meer informatie en een PDF over deze meldcode klik hier.

Hoe gaat Praktijk Asgard om met privacy gevoelige informatie?

add

Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. Om inzichtelijk te maken hoe Praktijk Asgard deze wetgeving volgt hebben wij een privacy regelement opgesteld. Links onderin de footer kunt u de privacyverklaring bekijken.

Is er een klachtenregeling?

add

Praktijk Asgard streeft ernaar om begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U kunt dit bespreken met de betreffende medewerker. Door uw klacht te bespreken maakt u duidelijk dat er volgens u iets moet veranderen. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

Als Gz-psychologen / orthopedagogen zijn we gehouden aan de beroepscode van het NVO / NIP, waaronder het beroepsgeheim en de wet BIG die het tuchtrecht regelt. Het lidmaatschap en de registraties zijn een garantie voor de bewaking van kwaliteit en deskundigheid.

Hoe kom ik in contact met mijn behandelaar?

add

Op de pagina medewerkers vindt u het telefoonnummer en mailadres van uw behandelaar.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag! U kunt ons altijd bellen of mailen om een afspraak te maken
Neem contact op east